EGE ÜNİVERSİTESİ

Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü

Genel Tanıtım

Genel Tanıtım

Ege Üniversitesi’nde halkla ilişkiler birimi ilk olarak 1994 yılında kurulmuş ve 2002 yılından itibaren yapılandırılmaya başlanmıştır. Üniversitemizin giderek büyümesi, iç ve dış paydaşlar ile etkin, doğru ve çift yönlü iletişim kurulmasına yönelik gereksinimler, daha etkin çalışan bir halkla ilişkiler birimi ihtiyacını doğurmuştur. Bu doğrultuda Ege Üniversitesi Rektörlüğü Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü, bugün 13 kişilik bir ekipten oluşmaktadır.

Ege Üniversitesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü, kurum içi ve dışı olmak üzere faaliyetlerini iki temel hedef kitleye yönelik yürütmektedir. Müdürlüğün iç hedef kitlesi; Ege Üniversitesi öğrencileri, akademik ve idari personelden oluşmaktadır. Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün kurum içi çalışmalarda ön planda tutmakta olduğu hedef  “Ege Üniversiteli olma bilinci” nin ve “aidiyet” duygusunun geliştirilmesidir. Kurum dışı hedef kitleye yönelik çalışmalarda ise Ege Üniversitesi’nin “olumlu imajını güçlendirme” ilkesinden hareket edilmektedir.

 

Birimler
Müdürlük, misyonunu en etkin biçimde gerçekleştirmek üzere üç ana bölümde çalışmalarını yürütmektedir;

  • Halkla İlişkiler ve Tanıtım
  • Medya ile İlişkiler
  • Bilgi Edinme ve Lojistik Hizmetleri

Halkla İlişkiler ve Tanıtım; alanında kurumsal aidiyeti geliştirmeye yönelik çok sayıda törensel ve geleneksel etkinlik gerçekleştirmekte, resmi tören ve programların yanı sıra söyleşi, konferans, konser ve benzeri sosyal-kültürel etkinlikler düzenlemekte, Üniversitemizin periyodik ve ses getiren büyük etkinliklerinden EgeArt Sanat Günleri, Ar-Ge ve Teknoloji Günleri gibi etkinlikleri ilgili birimlerle işbirliğinde düzenlemekte, üniversite tanıtım materyalleri hazırlamakta, elektronik posta sistemi ve LED ekran aracılığı ile kurum içi iletişim sağlanmakta, çeşitli sosyal sorumluluk kampanyaları gerçekleştirilmekte, farklı birimler tarafından düzenlenen faaliyetlere destek verilmekte, enformasyon hizmetleri ve protokol takibi sağlanmaktadır.

Medya ile İlişkiler; alanında Ege Üniversitesi’nin görsel arşivi oluşturulmakta, Ege Üniversitesi’nin haber/iletişim portali yönetilmekte, “Egeden” dergisini yayına hazırlayan birimlerden biri olarak çalışılmakta, Üniversitenin medya takibi gerçekleştirilmekte, basın toplantıları düzenlenmekte ve basın bildirileri hazırlanmaktadır.
Bilgi Edinme ve Lojistik Hizmetleri; alanında ise Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'na istinaden ulaşan başvurular yanıtlanmakta ve tüm lojistik hizmetler yürütülmektedir.