Çerez Örnek
canlı destek

Genel Tanıtım

Genel Tanıtım

Ege Üniversitesi Halkla İlişkiler Birimi ilk olarak 1994 yılında kurulmuş ve 2002 yılına kadar çalışmalarını bir personel ile yürütmüştür. Ancak üniversitemizin giderek büyümesi, iç ve dış paydaşlar ile etkin, doğru ve çift yönlü iletişim kurulmasına yönelik gereksinimler, daha etkin çalışan bir halkla ilişkiler birimi ihtiyacını doğurmuştur. Bu doğrultuda Ege Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü, Haziran 2002 tarihinde yeniden yapılandırılmıştır. 2018 yılında Müdürlüğün basın işlerini yürüten birim ayrı bir şube müdürlüğü olarak ayrılmış, Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü’nün ismi Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü olarak değişmiştir.

Ege Üniversitesi Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü, kurumun tüm paydaş ve hedef kitlelerine yönelik çalışmalar yürütmektedir. Müdürlük, kurum içinde aidiyet duygusunun geliştirilmesi, kurumsal bilgilerin yanı sıra kurum dışından ya da kurum içindeki diğer birimlerden gelen bilgilerin paylaşılması, kurumdaki öneri ve taleplere ilişkin çalışmaların yürütülmesi vb. görevleri, kurum dışında ise kurum imajının güçlendirilmesi ve en iyi şekilde temsil edilmesi için gereken çalışmaların gerçekleştirilmesi görevini üstlenmektedir.

Birimler

Müdürlük, misyonunu en etkin biçimde gerçekleştirmek üzere iki ana bölümde çalışmalarını yürütmektedir;

  • Halkla İlişkiler ve Tanıtım
  • Bilgi Edinme ve Lojistik Hizmetleri

Halkla İlişkiler ve Tanıtım; Kurum içi ve kurum dışı resmi yazışmalar; kutlama yazıları; Turkuaz Masa ve mail üzerinden gelen kurum içi talep, öneri ve şikâyetlerin takibi ve cevaplanması, Ege Üniversitesi Rektörlüğü tarafından düzenlenen sosyal, kültürel, bilimsel vb. etkinliklerin organizasyonunun gerçekleştirilmesi, diğer birimlerin organizasyonlarına destek verilmesi; basılı ve elektronik ortamdaki çeşitli tanıtım materyallerinin hazırlanması ve dağıtımı, mail duyuruların geçilmesi; özel günlere yönelik yıllık faaliyet planının hazırlanması; uygulanması ve takibi; basın haberlerinin takibi ve interpress raporlamasının yapılması; resmi günler, anma, kutlamalar ile çelenk sunma törenlerinin düzenlenmesi; protokol takibinin yapılması, akademik yükselme törenlerinin ve protokol törenlerinin organizasyonun yapılması; kurumsal indirim süreçlerinin yönetilmesi vb. birçok konuda faaliyet ve çalışmalar müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir.

Bilgi Edinme ve Lojistik Hizmetleri; alanında ise Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'na istinaden ulaşan başvurular yanıtlanmakta ve tüm lojistik hizmetler yürütülmektedir.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ