Çerez Örnek
canlı destek

Misyon

Ege Üniversitesi iç paydaşlarının kurumsal aidiyet duygularını ve iç iletişimi geliştirmek; toplumun tüm kesimleri ile işbirliği yaparak Ege Üniversitesi hakkında olumlu imaj oluşturmak ve yaymak için; tüm paydaşları ile çift yönlü bir iletişim stratejisi güden yaratıcı, dinamik, değişime açık ve nitelikli insan kaynağı ile tüm kurumsal iletişim faaliyetlerini planlamak ve gerçekleştirmek.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ