EGE ÜNİVERSİTESİ

Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü

Genel Bilgi

Bilgi Edinme


Demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak, kişilerin bilgi edinme haklarını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenleyen 4982 sayılı `Bilgi Edinme Hakkı Kanunu` 24 Ekim 2003 tarih ve 25269 sayılı Resmi Gazete `de yayınlanmış ve 24 Nisan 2004 tarihinden itibaren de yürürlüğe girmiştir. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu`nun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usulleri düzenleyen yönetmelik ise 27.04.2004 tarihli Resmi Gazete `de yayınlanmıştır.

Kurumumuza yapılacak bilgi edinme başvurularının takibi, bilgi ve belgelere erişimin zamanında sağlanabilmesi ve koordinasyon amacıyla Rektörlüğümüz Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü içinde bilgi edinme birimi oluşturulmuştur.