EGE ÜNİVERSİTESİ

Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü

Birim Çalışanları

Birim Çalışanları

İsim

Birim

Tel

E-Posta

Dr. Öğr. Üyesi Gül COŞKUN DEĞİRMEN

Müdür V.

Danışman

4236

coskungul@gmail.com

Öğr. Gör. M. Şebnem CANTÜRK

Bilgi Edinme ve Lojistik Hizmetler

4445

muruvvet.sebnem.canturk@ege.edu.tr

Aybikem EŞER ARIKAN

Santral

2103 4361

aybikem.eser.arikan@ege.edu.tr

Oya ÜNER

Mali İşler

4229

oya.uner@ege.edu.tr

Alper BEYAZ

Bilgi Edinme ve Lojistik Hizmetler

4303

alper.beyaz@ege.edu.tr

Begüm KASAP 

Enformasyon ve Koordinasyon Hizmetleri

4304

begum.kasap@ege.edu.tr

Cansu ADIGÜZEL 

Organizasyon ve Tanıtım Hizmetleri

4228

cansu.adiguzel@ege.edu.tr

Umut ERDEM

Organizasyon ve Tanıtım Hizmetleri

4369

umut.erdem@ege.edu.tr

Umut EĞÜZ

Organizasyon ve Tanıtım Hizmetleri

1979

umut.eguz@ege.edu.tr

Vecihi Serkan ÇABAŞ 

Organizasyon ve Tanıtım Hizmetleri

4337

serkan.cabas@ege.edu.tr

Özgür GÜNGÖR

Toplumla İlişkilere Yönelik Hizmetler

4227

ozgur.gungor@ege.edu.tr

Adnan YILDIRIM

Destek Hizmetleri

4260

 

Nesrin KARADUMAN

Destek Hizmetleri

1113