" Dinamik Üniversite, Yaşayan Kampüs, Kaliteli Eğitim "

Ege Üniversitesi Rektörlüğü

Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

triangle
Bilgi Edinme-Genel Bilgi

Genel Bilgi
Demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak, kişilerin bilgi edinme haklarını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenleyen 4982 sayılı `Bilgi Edinme Hakkı Kanunu` 24 Ekim 2003 tarih ve 25269 sayılı Resmi Gazete `de yayınlanmış ve 24 Nisan 2004 tarihinden itibaren de yürürlüğe girmiştir. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu`nun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usulleri düzenleyen yönetmelik ise 27.04.2004 tarihli Resmi Gazete `de yayınlanmıştır.

Kurumumuza yapılacak bilgi edinme başvurularının takibi, bilgi ve belgelere erişimin zamanında sağlanabilmesi ve koordinasyon amacıyla Rektörlüğümüz Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü içinde bilgi edinme birimi oluşturulmuştur.